ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website kapsalonbrandjes.nl en alle informatie, producten en diensten die via deze website worden aangeboden met betrekking tot de kapperszaak Kapsalon Brandjes.

INFORMATIEVOORZIENING 2.1

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is.

2.2. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

AANSPRAKELIJKHEID 3.1

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden verkregen.

3.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van informatie, producten of diensten die op deze website worden aangeboden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM 4.1

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en audiovisueel materiaal, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom.

PRIVACY 5.1

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, dat apart op de website te vinden is.

5.2. Door het gebruik van deze website stemt de gebruiker in met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 6.1

Op deze algemene voorwaarden is het algemeen recht van toepassing.

6.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam.

CONTACTGEGEVENS 7.1

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de website, kunt u contact met ons opnemen via contact@kapsalonbrandjes.nl